Projektlast

Enamik projektkaupu on seotud teatud tööstusobjektide rajamisega, seepärast esitavad kliendid pakutavale transporditeenusele ja selle turvalisusele kõrgendatud nõudmisi. Tihtipeale tuleb selliste projektide raames teostada suuremõõduliste ja üliraskete kaupade vedu. Kõik need tegurid muudavad antud transpordiliigi selle realiseerimise seisukohast üheks kõige keerulisemaks. Meie äriühing on võimeline pakkuma selles valdkonnas erinevaid, ka kõige rangematele nõuetele vastavaid lahendusi.