Ladustamine

See teenus on vajalik juhul, kui kauba omanik vajab kauba vahepealset hoiustamist või lisatoiminguid (näiteks sorteerimine, markeerimine, tellimuse koostamine jne) kauba toimetamisel sihtturgudele. Pakume kõiki segalasti tolliladudes ja lahtist tüüpi ladudes ümberlaadimise teenusliike.