Kaubakindlustus

Kahjuks pole veonduses võimalik kauba kahjustamise või kaotsimineku võimalust välistada, seepärast soovitame klientidel alati oma kaup kindlustada. Kliendi soovil võib meie poolt pakutava veoteenuse hulka kuuluda ka kaubakindlustus.