Üldinfo

Tasakaalukas areng 1995. aastal asutamisest alates võimaldab meie ettevõttel pakkuda kvaliteetteenuseid kõikides transpordi- ja logistikavaldkondades. Kohaldame oma tegevustele rangeid standardinõudeid, mille tõestuseks on ka meie Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni liikmelisus ning omavastutusest tulenev garantii.

Oma igapäevatöös rakendame klientide erinõudeile kohandatud lähenemist, püüdes kliendisoovidele alati maksimaalselt vastu tulla ning integreerides transportteenused tootmis- või kaubandustegevustesse.

Tänu aastatega kuhjunud kogemusele tunneme end kindlalt, tegeledes ükskõik millise veosega ning nii on meie klientideks vägagi erinevates majandusvaldkondades tegutsevad ettevõtjad.
 
Erilist tähelepanu pöörame transiidisektorile, mida peame üheks oma peamiseks prioriteediks ning mis on ka meie ettevõtte jätkuvalt edumeelse arengu alustalaks.